Kulturpriser i Norge

Det finnes mange kulturpriser i Norge. Flere kommuner og fylker har egne priser i tillegg til at de fleste kulturorganisasjoner hyller sine beste medlemmer. Alt fra kunsthåndverkere til skribenter kan bli hyllet for sine bidrag til kulturen. Noen av disse prisene inneholder også pengepremier for å hjelpe kunstnere og andre kulturpersonligheter fortsette arbeidet sitt og utvikle seg videre som kunstner.

De mest kjente prisene er blant annet Leif Juster-prisen, Humanistisk kulturpris, Heddaprisen, Kunsthåndverkprisen og Ungdommens kulturpris. De fleste kulturprisene har en årlig utdeling tilknyttet, så om du driver med kreative ting, finnes det alltids en kulturpris til deg, hvis du har vist en god evne innenfor feltet. I denne artikkelen kan du lese om noen av de viktigste kulturprisene.

Heddaprisen

Siden 1998 har Norsk teater- og orkesterforening delt ut Heddaprisen til de som har utmerket seg mest på teaterscenen. Prisen består av tolv vanlige kategorier og en ærespris. Blant de som har vunnet æresprisen, så finner man navn som Wenche Foss, Toralv Maurstad, Bjørn Sundquist og Espen Skjønberg. Disse er blant de beste skuespillerne som Norge noensinne har fostret.

De andre kategoriene er beste mannlige hovedrolle, kvinnelige skuespiller, mannlige medspiller, kvinnelige medspiller, regi, barneforestilling, forestilling for ungdom, scenografi og kostymedesign, audiovisuelle design, scenetekst, årets forestilling og spesiell kunstnerisk innsats. Tidligere har også debutanter og fremragende sceneprestasjon blitt delt ut, men disse kategoriene har siden blitt fjernet. Heddaprisen regnes som den mest prestisjetunge prisen innenfor norsk teater og de som vinner den setter den høyt.

Leif Justers ærespris

Den norske revyverdens høyeste pris er Leif Justers ærespris. Den deles ut hvert år, med noen få unntak, av Leif Justers revyfond på Leif Justers fødselsdag, 14. februar. Den gis til den personen som har bidratt mest til revyscenen det året. Prisen ble først delt ut i 1981 etter at en festforestilling i anledning av Justers 70-årsdag. Den ble opprettet av Dag Frøland.

Prisen består av 30 000 kroner, en tegning av Juster tegnet av Ulf Aas og en kopi av statuen av Leif Juster kalt «Gledesdreperen». Statuen står til vanlig ved Chat Noir i Oslo. Tidligere vinnere inkluderer navn som Elsa Lystad, Yngvar Numme, Hege Schøyen, Aud Schønemann og Rolv Wesenlund. I tillegg til Leonardstatuetten er dette en pris de fleste innen revyverden verdsetter.

Kunsthåndverkprisen

Kunsthåndverkprisen, eller Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpeforbund som den offisielt heter, deles ut hvert år under Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling. Det gis ut til den kunsteren som anses å ha hatt størst betydning på den utstilling. Juryen inneholder leder av årsutstillingen, en ekstern kritiker og en kunstner. Disse velger så ut en vinner av alle som her stilt ut det året.

Siden 2015 har prisen bestått av 150 000 kroner, mye takket være BKH som ble involvert fra 2007, da de økte først fra 30 000 til 100 000, for så å øke den i 2015. De som kan vinne denne prisen er kunstnere innenfor keramikk, tekstil, glass, tre og metall. Siden starten av utdelingen i 1986 har det vært 30 vinnere.

Humanistisk kulturpris

Denne kulturprisen ble utdelt i to år og var ment som en påskjønnelse for de kunstnere som utviste humanetiske verdier gjennom sine kunstneriske prestasjoner og kulturelle virksomheter. Den bestod av 50 000 kroner og ble delt ut i to år. Vinnerne av denne prisen var Finn Graff og Kjartan Slettemark. I 2009 ble den slått sammen med Humanistprisen som deles ut av Human-Etisk Forbund.

Ungdommens kulturpris

I tillegg til de prisene nevnt ovenfor finnes det også flere kommunale kulturpriser, hovedsakelig fokusert på ungdom som har gjort en god jobb for kulturlivet i sitt nærmiljø. Disse prisene er ment for å fremme kulturarbeid for barn og ungdom. Vinnerne av disse prisene kan være alt fra band, teatergrupper eller individuelle kunstnere, og de som vinner får ofte en pengepremie for å fortsette arbeidet.